آویژه نما پنجره دوجداره ، نمای شیشه ایی ، درب چوبی

مواردی که باعث انتقال اشتباه اندازه گیری به تولید می شود :

    ابتدا باید مدیریت هر کارگاه مونتاژ درب و پنجره هایupvc به ارزش و اهمیت تربیت اندازه گیر یا طراح توجه شایانی رامبذول دارد زیرا  کار این اشخاص را به نحوی فقط اندازه گیری سطحی ازپروژه نیست  و حتماً این اشخاص باید تحصیل کرده و از نظر طراحی و هارمونی  نمای ساختمان دقیق باشند . 

الف : دقت در اندازه گیری: 
گاهی اوقات پیش می آیدکه شخص اندازه گیردراثر تکرار نگاه به متر اندازه های نزدیک و  مشابه  به هم را  مثل عدد 1010میلیمتر را  با  1100  اشتباه می کند،
راه مناسب  در مورد اندازه گیری این است که اندازه گیر  همیشه ، ابتدا عرض و سپس ارتفاع را اندازه بگیرد.
 ثانیاً باید هم عرض و هم ارتفاع را از سه نقطه مانند مثال ، در نقشه ذکر شده اندازه بگیرد تا امکان خطا کاهش یابد.

 کنترل هر سه ابعاد اندازه گیری شده  باعث عدم اشتباه اندازه گیر می شود.
 قسمت اندازه گیری B در عرض یعنی قسمت وسط عرض و قسمت E در ارتفاع ، صحیح ترین برداشت اندازه گیری میباشد ، که در هر صورت کوچکترین ابعاد برداشت شده ملاک عمل قرارمی گیرد  و بدین خاطر این دو قسمت بهترین برداشت است
در هنگام ساخت شاخکهایی در ارتفاع ساب فریم هابرای نصب در دیوار جوش می شود در قسمت وسط عرض کمترین اندازه را نشان میدهد ( حدود نیم سانتیمتر کمتر است) پس این اندازه را نسبت به دواندازه پائین و بالا ترجیح می دهیم .
پس از آنکه  مطمئن شدیم که کوچکترین اندازه ( چه درعرض و چه در ارتفاع)  را انتخاب کرده ایم ابعادی را که مثال زده بودیم ممکن است در هنگام خواندن متر اشتباه کنیم یعنی عدد 1012 را 1120 بخوانیم.
 این نکته را همیشه در هنگام خواندن متر مدنظر قرار دهید که ابتدا اندازه را به سانتیمتر بخوانید یعنی 101 سانتی متر و سپس نگاه کنید چند میلیمتر از 101 رد شده است می بینید 2 میلیمتر رد شده است پس عدد 2 میلیمتر را در کنار 101 بنویسید که می شود  2-101 که بدین صورت هیچوقت در اندازه خوانی اشتباه نخواهید کرد.
 خلاصی یا تلرانس پنجره های upvc در هنگام ساخت 6 میلیمتر می باشد و اگر کوچکترین عدد را انتخاب نکرده باشید عملا خلاصی پنجره یا درب را نسبت به محل قرارگیری از دست داده اید که همین امر باعث میشود که وسط پنجره ها از قسمت عرض تحت فشار قرار گیرند . و در هنگام نصب مجبور به تغییر محل لولاها به سمت عقب که کار غیر استانداردی می باشد. و حتما در این صورت ایملهای اسپانیولیت به لاکینگ پلیتها اصابت خواهد کرد یا لبه ی لنگه بازشو به لاکینگ پلیتها می خورد

ب: دقت اندازه گیر در طرح درب و پنجره ها
اندازه گیر در هنگام طرح درب و پنجره ها باید به نکات زیرتوجه کند.چون در معماریهای جدید از سقف کاذب درآشپزخانه ها واطاقهای خواب یا پذیرایی ها در بالای پنجره به صورتهای مختلفی گچبری انجام میدهند، مثل جا پرده ای در بالای پنجره های اطاق خوابها و پذیرایی برای اینکه میل پرده ها را مخفی کنند و همچنین در آشپزخانه ها جهت شکست در طراحی سقف و نور پردازی سقف ها که کلیه این عوامل ممکن است بعد از اندازه گیری ها صورت بگیرد باید از مهندس پروژه در مورد این موارد سوال شود آیا طراحی در مورد جای پرده یا پایین آمدن سقف دارند یا خیر و پس از اطمینان از اینکه آخرین طراحیها و تغییرات صورت گرفته شروع به اندازه گیری نمایند و چنانچه مهندس پروژه تغییرات طراحی خود را اعلام کرد با در نظر گرفتن کتیبه در بالای پنجره از سطح سقف کاذب رد شوند. بسیاری از موارد پیش آمده در طول زمانیکه اندازه گیر کار را اجرایی کرده سقف های کاذب زده شده است که موجب گیر کردن لنگه بازشو پنجره ها به سقف کاذب میشود که موجب خسارت کلی در پروژه خواهد شد.    
یکی دیگر از مواردی که مرتبا باعث گرفتاری اندازه گیر می شود آشپزخانه های پروژه میباشد، که در هنگام اندازه گیری بعلت اینکه اندازه گیر وارد آشپزخانه میشود (بیشتر در مورد پروژه های نوسازی) هنوز کابینت و سینک و شیرآب نصب نگردیده است بازشوی پنجره ها را طوری طراحی میکنند که پس از نصب لنگه بازشو با علم شیر اصابت میکند که باعث رنجش کارفرما میگردد.پس باید در هنگام اندازه گیری به این موارد توجه کامل مبذول دارید، و جزء حساسیت های خود قرار داده و از مهندس ساختمان سوال نموده  و سپس طراحی نمایید و شاید با پیشنهاد دادن پنجره کشویی بر روی سینک آشپزخانه یا با کتیبه قرار دادن قسمت پایین پنجره به نحوی که در هنگام باز شدن لنگه پنجره از روی علم شیر رد شود طراحی کنید.


ج)دقت اندازه گیری از نظر هارمونی پنجره های ساختمان
اندازه گیر توجه داشته باشد در هنگام برداشت اندازه از پروژه به شکل کلی طراحی قبلی ساختمان توجه کند خصوصا در مواردیکه از یک واحد از آپارتمان اندازه گیری میکند. در غیر اینصورت با بی توجهی به هریک از موارد ذکر شده مجبور به تعویض پنجره های ساخته شده خواهد شد.

  توجه به طراحی پنجره های طبقات دیگر
  توجه به رنگ شیشه کلی ساختمان 
  توجه به رنگ پنجره های کلی ساختمان
 بسیار پیش آمده در هنگام طراحی درب و پنجره بازشوهای درب و پنجره ها اشتباه ساخته میشود و مشتری میگوید من میخواستم درب به بیرون بالکن بازشود یا بالعکس که اشتباه ساخته شده است که این هم یکی دیگر از موارد اشتباه میباشد که اندازه گیر باید دقت کامل وکافی را در هنگام طراحی داشته باشد.
برای اینکه بتوانیم تعریف های استاندارد و هماهنگ داشته باشیم  از یک روش یکسان و به شکل زیر استفاده نمایید
*  اصولا در مورد پروژه های نوسازی تصاویردر نقشه های تیپ بندی درب و پنجره توسط مهندس معمار همیشه ، دید از خارج ساختمان را نشان میدهد ولی اندازه گیر همیشه از داخل ساختمان ابعاد محل نصب پنجره و درب را اندازه میگیرد،

راه حل:  در هنگامیکه میخواهید یک نقشه را از نظر تیپ بندی درب و پنجره مورد بررسی قرار دهید به این نکته توجه فرمایید
*  کلیه نقشه های ارائه شده توسط اندازه گیر دید از سمت بازشوی درب و پنجره به سمت اندازه گیر یا طراح میباشد، و این بدین معناست که لولای درب و پنجره همیشه هنگام اندازه گیری در جلوی دید مسئول اندازه گیری باشد.
* همیشه هنگامیکه مسئول اندازه گیری میخواهد جهت بازشوی درب یا پنجره ها را تعیین نماید حتما باید لولا ها روبروی چشم او قرار گیرد در این حالت 

چنانچه دستگیره را با دست راست بگیرد و لنگه بازشو به سمت اندازه گیربیاید به این پنجره راست بازشو میگویند 

 این علامت  نشان داده میشود که جهت جلوی مثلث جای دستگیره را نشان میدهد و لازم است پس از طراحی درب و پنجره ها و تعیین حالت بازشوی نقشه کلیه نقشه ها را با کارفرما یا نماینده کارفرما کنترل و از آنها امضای تاییدیه بگیرد و سپس اجرایی نماید.
*   در صورت استفاده از پروفیلهای بازسازی (Renovation) و باز شو پنجرهSach) ) و بازشوی درب (Door Sach) و یا پروفیل میانی ثابت (Mullion) و پروفیل (Fram) جهت استفاده قاب پنجره موارد ذیل را به خاطر بسپارید.
*در صورتیکه قاب پنجره از پروفیل Frameساخته میشود دقیقا ابعاد اجرایی همان ابعاد برداشت شده خواهد بود.
*در صورتیکه پروفیلهای قاب از پروفیلهای Sach یا Door Sach یا Mullion ساخته میشود ، فقط در قسمت ملاحظات برداشت ذکر به نوع پروفیلهای بالا نمایید ، و هیچوقت جهت لبه 4 سانتی این سه نوع پروفیل که از محل جای نصب پنجره یا درب بزرگتر میباشد عددی را به اندازه این اضافه نکنید و این مسئولیت را به عهده کسی که پروژه را اجرایی میکند بگذارید تا همیشه این مسئولیت به عهده یک نفر باشد و اضافه کردن این 4 سانتی متر به اندازه نقشه اضافه نشود چون اکثرا یا هر دو نفر این 4 سانتی متر را اضافه میکنند یا هیچکدام که این امر باعث کوچک یا بزرگ شدن پنجره خواهد شد.
*) در صورتیکه جهت قاب پنجره از پروفیل Renovation یا بازسازی استفاده میشود نیز انتخاب این پروفیل را هم فقط در ملاحظات ذکر شود تا این 9 سانتی متر اندازه لبه پروفیل توسط مسئول اجرایی شود اضافه گردد.
*) در صورت استفاده از پروفیل گرد ، ابعاد پروفیل گرد توسط مسئول اندازه گیری یا طراح از ابعاد پنجره کسر گردد و فقط ابعاد اجرایی شدن پنجره یا درب به اطلاع شرکت جهت ساخت برسد و در نقشه ارائه شده به شرکت در قسمت ملاحظات توضیح داده شود که در مکان های مورد نظر در نقشه احتیاج به پروفیل گرد به ارتفاع مورد نظر احتیاج میباشد که در اینصورت مشخص میشود که بین دو پنجره یک عدد پروفیل گرد باید به ارتفاع 1200 قرار گیرد که هنگام ارسال این دو قطعه پنجره ، یکعدد لوله گرد ارسال خواهد شد. در شکل بالا اندازه عرض جای پنجره ها 2275 سانتی متر میباشد که مجموع عدد های فوق عرض جای پنجره را پر خواهد کرد(لازم به ذکر میباشد فقط در صورتیکه قاب پنجره از نوع Frame معمولی یا فریم کشویی باشد میتوان از پروفیل گرد استفاده کرد)چنانچه تعداد این پروفیلهای گرد از یکی بیشتر باشد اندازه گیر باید ابتدا محل پروفیلهای گرد را با مشورت کارفرما تعیین نماید و سپس اندازه پنجره ها را تعیین کند.

حال چنانچه ابعاد 947 را جهت ساخت پنجره اجرایی نماییم خود بخود از هر عرض پنجره هنگام جوش دادن 6 میلیمتر کم میشود که 947 تبدیل به 941 میشود که چون پس از کنار قرارهم گرفتن این سه پنجره مابین دو لوله گرد در نهایت نسبت به خلاصی عرضی باید حداکثر یک سانتی متر بیشتر فاصله نداشته باشیم.
یکبار جهت کنترل ، این ابعاد را با یکدیگر جمع میکنیم تا ببینیم ابعاد ذکر شده جدید هر پنجره(941 میلیمتر) چه خلاصی در مجموع حاصل میگردد. ](3×941=2823)+150[=2973  که چون باید مجموع پنجره ها و لوله ها پس از اتصال به یکدیگر حداکثر 1 سانتیمترخلاصی را نشان دهد با تفاضل اندازه عرض جای پنجره 2973 -2990 = 17 میلیمتر خلاصی نشان میدهد که میتوانیم در هنگام اجرایی کردن پنجره ها مثلا به ابعاد هر پنجره 2 میلیمتر اضافه کنیم که خلاصی انتهای کار 11 میلیمتر میشود و عرض پنجره ها 941 میلیمتر میشود که در اجرایی شدن میشود 943 که در اینصورت ابعاد مجموع بدین صورت در می آید ](3×943=2829)+150[=2979 که نسبت به عرض محل جا گذاری پنجره ها 11 میلیمتر خلاصی یعنی از هر طرف 5/5 میلیمتر خلاصی پیدا خواهیم کرد که با سیلیکون و فوم پرخواهد شد که این اندازه خلاصی بااین فرمول بالا قبل از ساخت پنجره ها قابل کنترل میباشد و ما میتوانیم از این خلاصی هم کمتر اعمال نماییم.
* مسئول مربوطه موظف میباشد پس از طراحی درب و پنجره ها و اندازه گیری دقیق محل نصب  آن کلیه نقشه ها را با حالت های بازشو منظور (چپ بازشو) یا (راست بازشو) که در صفحات قبل توضیح داده شده است و یا در مورد بالکن ها با کنترل دربها به جهت بیرون بازشو یا داخل بازشو را به امضا کارفرما برساند تا از اشتباه جلوگیری شود.
*مسئول اندازه گیری موظف میباشد در هنگام اندازه گیری از پروژه ها نگاه دقیقی به وضعیت محل نصب درب و پنجره ها خصوصا آشپزخانه و جای پرده ها و سقف کاذب ها به نحوی که متذکر شدیم بیندازد و با طراحی کتیبه برای جای پرده و کتیبه پایین یا پنجره کشویی برای آشپزخانه ها ( پنجره های بالای سینک آشپزخانه ) از این موضوع عبور کنیم.
طراحی ها را چنان انجام میدهیم که همیشه قسمت های بازشو در حد استاندارد باشدکه پس  از مدتی به علت فشار سنگین شیشه دو جداره به لنگه بازشو از رگلاژ نیفتد (لازم بذکر میباشد هر متر مربع شیشه 4 و 6 ، 28 کیلوگرم و هر متر مربع شیشه 6 و6 ، 30 کیلوگرم میباشد.
*در صورت انتخاب پروفیل های Sach یا Door Sach یا Mullion یا Renovation برای ساخت قاب درب یا پنجره مراقب باشند که در مورد انتخاب سه پروفیل اول دور تا دور پنجره ،  باید 2 سانتیمتر جای خالی داشته باشد تا لبه 2 سانتیمتری آنها به دیوار گیر نکند و در مورد پروفیل Renovation حتما باید دور تا دور محل نصب نسبت به دیوار داخلی اطاق 5/4 سانتیمتر جای خالی داشته باشد.
استفاده از این پروفیلها باعث میشود که درز مابین پنجره با دیوار کاور شود یعنی دیده نشود و منظره زشتی توسط سیلیکون بوجود نیاید.
لازم بذکر است از پروفیل Mullion برای نمای خارجی استفاده میگردد.
*هنگام کشیدن تصویر درب و پنجره ها باید به اندازه گیر ها آموزش داده شود که ابعاد پنجره یا دربها را با مقیاس بکشند یعنی تناسب ابعادی عرض و ارتفاع به یک نسبت کوچکتر کشیده شود تا تصویر با ابعاد واقعی هنگام نگاه کردن به نقشه در ذهن افرادی که پس از اندازه گیر در مورد نقشه نظر کارشناسی میدهند باعث اشتباه نگردد.
*اندازه گیر به علت اینکه اولین نفری است که در پروژه نکات فوق را دیده و برسی مینماید باید این طرز فکر را داشته باشد که خود را به صورت پیش آهنگ سازمان بداند که کلیه مطالبی را که خارج از عرف به نظرش میرسد را در قسمت ملاحظات ذکر نماید تا در مورد ساخت و نصب درب و پنجره ها به آن موارد عمل شود و موجب سهولت کار گردد.
*در هنگام طراحی درب و پنجره هاچنانچه به درخواست کارفرما پنجره یا دربی خارج از اندازه استاندارد سفارش میشود باید کارفرما را متقاعد به صرف نظر ازآن در خواست نمود و چنانچه مورد قبول واقع نگردید با امضا و تعهد گرفتن از ایشان   کلیه عواقب و احتمالات   پیش بینی نشده را از عهدة خود ساقط و به مسئولیت کارفرما منجر نماید.
*هنگامیکه درب یا پنجره یک تکه درخواست میشودابتدا بازدید فرمایید که آیا این پنجره بعد از ساخت با این ابعاد بزرگ از راه پله ها یا محل های دیگر میتواند خود را به محل نصب برساند یا خیر در صورت نداشتن امکان ، کارفرما را متقاعد سازید که این پنجره ها را چند تکه بسازید.
*در صورت مخدوش بودن ابعاد و اندازه ها و همچنین تصاویر، اندازه گیر موظف به تجدید اندازه گیری از پروژه میباشد تا قطعا به ابعاد و اندازه گیری شده قبلی اطمینان حاصل نماید.
*مورد دیگری که در پروژه های بازسازی باید اندازه گیر دقت فرماید این مطلب میباشد که اصولا پنجره های منصوبه در ساختمانها عمدتاً سه دسته بیشتر نیستند یا درب و پنجره هایی با پروفیلهای آهنی یا آلومینیومی قدیمی با شاخ درون دیوار و یا آلومینیوم جدید که بر روی ساب فریم نصب شده اند در هنگام طراحی جهت تعویض این پنجره ها حتما در صورتیکه امکان خارج کردن قاب آلومینیومی دسته دوم وجود دارد باید این پنجره ها خارج شده و از پشت  قاب اندازه گیری شود مگر اینکه درون دیوار مخفی شده باشد که باید با هماهنگی کارفرما یا صاحب خانه پس از توجیح کردن کامل ایشان طراحی و اندازه گیری صورت گرفته و به امضا ایشان برسد.اندازه گیر موظف است از این قانون که بسیار کمک به نصب پنجره خواهد کرد توجه نماید.همیشه دستورالعملی را بین خود و مسئول نصب قرار گذارد که از هر پروژه ای که  میخواهد اندازه گیری نماید همیشه از سمت راست حرکت نماید و جهت کد گذاری پنجره یا درب این عمل بسیار موثر خواهد بود چون در صورت چرخش از سمت راست و کدگذاری این عمل نصاب با ورود به پروژه مطلع خواهد شد، که اندازه گیر از سمت راست حرکت کرده و اولین درب و یا پنجره کد شماره 1 خواهد بود.
*مسئول اندازه گیری موظف میباشد تصاویر و ابعاد درب و پنجره ها را نسبت به انتخاب مشتری  با توجه به تصاویر صفحه بعد طراحی نماید.به دلیل اینکه چنانچه خارج از این ابعاد سفارش بگیرد ممکن است یراق درب یا پنجره مورد سفارش وجود نداشته باشد و مانع از اجرای این نوع درب یا پنجره گردد.

اندازه گیر به علت مقدار زیادی از تصاویر ذهنی خود در مورد بازشوهای درب و پنجره ها و ابعاد آنها و کتیبه هایی که باید در نظر گرفته شود و همچنین جان پناه هایی که در قسمت پایین پنجره ها طراحی مینماید و همچنین در مورد دربهای فر انسوی که همیشه باید یک سمت بازشو را که دستگیره میخورد مشخص نماید مانند تصویر روبرو    با علامت دستگیره در هر قسمتی که میخواهد آن درب یا پنجره بازشود ، مشخص نماید و کلیه مطالب را دقیقا در محل پروژه یادداشت نماید تا پس از گذشت چند ساعتی از زمان آن ، مطالب را از یاد نبرد که همین امر موجب بسیاری از اشتباهات انداه گیری خواهد شد.

 

توضیح: این مطلب می تواند از یک سایت یا منبع موثق برداشت شده باشد